dilluns, 12 d’abril de 2010

llibretes reciclades per a evitar generar residusel reciclatge comença per no generar desperdicis, i les llibretes reciclades es fan amb els retalls de paper i cartró que resten després de crear els llibres artesans. És una forma d'ecologisme responsable, tan senzill com aprofitar el màxim els materials i generar el mínimm de deixalles possible.