dimarts, 14 de juny de 2011

saturació incremental

hi ha persones que,
com els picants
més subtils i saborosos,
en acumular-se'n
successivament els efectes
acaben sent insuportables

si pica, cura • Ferran Cerdans Serra - 04/2009