dilluns, 30 de juny de 2014

uppercut

Al contrari que les de parella,
les relacions d'amistat
no poden basar-se
només en la mentida.